ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρεία artkamin ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙSΟ 9001:2008, γεγονός που εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στους πελάτες της. Επίσης, έχει λάβει για τις σειρές των προϊόντων της ART-S και ART-D πιστοποιητικά για τον εργοστασιακό έλεγχο της παραγωγής με Νο 0432- CPD – 218001 και Νο 0432 – CPD – 218000 αντίστοιχα.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά αφορούν στη βεβαίωση πιστότητας και στα χαρακτηριστικά επίδοσης του προϊόντος.

Πιστοποίηση CE & ISO